Gemeenteconferentie 27 september

Afgelopen jaar deden al 2400 vrijwilligers en tientallen gemeenten mee met Meer Bomen Nu. Door gebruik te maken van gratis plantgoed uit de natuur kunnen we Nederland veel sneller, goedkoper en socialer vergroenen.

Als gemeente kunt u verschillende rollen op u nemen, van faciliterend tot organiserend. Uw groenbeheerders kunnen samen met Meer Bomen Nu vrijwilligers ecologisch onderhoud uitvoeren in parken en natuurgebieden en dit plantgoed doneren aan Meer Bomen Nu die vervolgens zorgt voor verdeling naar de plantlocaties. U kunt als gemeente ook zelf aanspraak maken op dit plantgoed en bermen en nieuwbouwwijken mee vergroenen. Maar u kunt ook een stap verder gaan richting circulair groenbeheer en een zelfstandige bomenhub inrichten en die samen met groene inwoners van uw gemeente vullen met zaailingen uit uw eigen stadsparken om ze vervolgens te verdelen onder burgers en boeren in uw gemeente. Zo kunnen boeren laagdrempelig landschapselementen aanleggen en mensen met een kleine beurs de tegels uit de tuin halen en bloeiende struiken en bomen ervoor in de plaats zetten.

Tijdens de gemeenteconferentie op maandag 27 september lichten we toe wat de meerwaarde van de Meer Bomen Nu campagne en methode voor uw gemeente kan zijn. Deze dag zal plaatsvinden in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn, te Doorn. De conferentie loopt van 09.30 tot circa 12.30 waarna lunch zal worden geserveerd met voedsel gekweekt in het bos. 

Voorlopig programma: 
  • De Meer Bomen Nu Methode
  • Met Struikroven: hergebruik van plantgoed uit sloopgebieden en bomenhubs/rovershollen in iedere gemeente!
  • Operatie Steenbreek: bij alle burgers de tegels uit de tuin!
  • Nationale bomenbank: verplant ook volwassen bomen en ontdek de financiële voordelen.

Wil u meer weten over hoe u uw gemeente sneller, goedkoper en socialer kan vergroenen? 

Contact