Woensdagmiddag hebben jongeren een inheems, biodivers bloemenmengsel ingezaaid van Cruydthoeck. Dit mengsel is ingezaaid onder bomen en struiken die via de Meer Bomen Nu campagne eerder al geplant waren door Studio Moio. De bomen en struiken werden gratis aangeleverd door Meer Bomen Nu: we oogsten zaailingen uit de natuur en die krijgen hier in Leiden een tweede kans.

Studio moio pakt samen met jongeren maatschappelijke vraagstukken aan. Zo laten ze jongeren zien hoe veel ze zelf in staat zijn te betekenen. De biodiversiteits- en klimaatcrisis waarin we ons bevinden vallen onder deze maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor hebben we nu op 4 plekken in Leiden zaailingen hebben geplant van Meer Bomen Nu. Nu kunnen we daar ook een bloemenmengsel aan toevoegen, daar worden de bijen blij van en het is ook nog heel mooi!

Nathalie Lecina van Studio Moio: “Deze club jongeren waarmee we gaan zaaien zijn heel begaan met de biodiversiteit en milieu van de regio. Eerder al hebben we gedichten geschreven op papier met bloemenzaad. Deze gedichten zorgen in een paar maanden ook voor bloemenperkjes overal!”

Meer Bomen Nu

Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda menen dat de klimaat- en biodiversiteitscrisis enkel kan worden opgelost door een grootschalige en gemeenschappelijke actie. Daarom hebben we de handen ineengeslagen om deze winter 500.000 bomen gratis weg te geven. De bomen en struiken zijn overtallige zaailingen die worden verzameld in natuurgebieden en die zo elders een kans krijgen op te groeien, CO2 op te nemen en de biodiversiteit te vergroten. De campagne is zeer succesvol onder burgers en boeren. Zeker 2500 vrijwilligers hielpen mee. Er werden 190.000 perenbomen gered van de verbrandingsoven, 60.000 sneeuwballen van de composthoop en 250.000 overdadige zaailingen en stekken uit natuurgebieden verzameld, en geplant!

Bloemenmengsels van Cruydthoeck

Meer Bomen Nu raadt aan, waar de ruimte, bij elke bomenplantlocatie in te zaaien met een bloemenmengsel, zodat vanaf april er al een grote winst is voor insecten en het er prachtig uitziet. Het bloemenmengsel dat we inzaaien komt van de duurzame zaadleverancier Cruydt-Hoeck en is gesponsord door de Triodos Foundation.