Op 8 januari slaan TenneT en Meer Bomen Nu de handen ineen: samen gaan zij jonge boompjes redden die voor het aanleggen van elektriciteitskabels verwijderd moeten worden.  Deze bomen zullen elders in de gemeente Velsen worden uitgeplant. Deze actie aan de Leeghwaterweg bij het Wijkeroogpark moet de start zijn voor verdere samenwerking voor circulair groenbeheer met TenneT, de gemeente Velsen en Meer Bomen Nu.  Het doel van de campagne Meer Bomen Nu is dat ongewenste planten nooit meer de versnipperaar ingaan, maar worden uitgegraven en elders een tweede kans krijgen. Zo kunnen we grote stappen maken voor klimaat en biodiversiteit en Nederland sneller, goedkoper en leuker vergroenen!

 TenneT: keuzes voor nieuw groen

TenneT maakt steeds meer stappen in het circulair beheren van het sloopgroen. Bij Ijmuiden in de Noordzee wordt momenteel gebouwd aan een groot windmolenpark op zee. De kabel hiervoor lopen door het Wijkeroogpark in Velsen-Noord. Een strook van het groen dreigde zo geruimd te worden maar dankzij de vrijwilligers van Meer Bomen Nu worden ze gered en krijgen ze een tweede bestemming of worden later weer op de strook teruggezet.

Isabel Nunes- van Hoven: “Omdat niet alle bomen en struiken op dezelfde plek in het park kunnen worden teruggezet, zoekt TenneT in samenwerking met de klankbordgroep Velsen-Noord en de gemeente naar compensatiemogelijkheden. Hiervoor zijn verschillende ideeën verzameld die momenteel worden onderzocht op de haalbaarheid.” Volgens haar gaat het daarbij om ideeën zoals een paddenpoel en natuurlijke oevers. “Eind januari presenteren we de opties aan de klankbordgroep waarna in samenspraak met de gemeente keuzes voor het nieuwe groen worden gemaakt.”

Gemeente Velsen

Tijdens haar maiden speech in de Velsense politiek opperde Joanna van der Zanden (D66) de mogelijkheid om de hulp van ‘lokale struikrovers’ in te schakelen. “Voor het  bouwrijp maken van het werkterrein kunnen zij struiken en boompjes uitgraven en meenemen om deze elders weer te planten.” Het initiatief Struikroven zijn partners van Meer Bomen Nu en wisselen vaak oogstgebieden uit. Zodoende werd de hulp van Meer Bomen Nu ingeroepen.

Ook de tweede bestemming voor het groen werd gevonden in de  gemeente Velsen zelf. “In de komende periode gaan we aan de slag langs de Pontweg in Velsen-Noord”, zo laat Maikel Plug namens de gemeente weten. “Het betreft in dit geval de groene buffer tussen het industrieterrein en de Pontweg. Omdat er de afgelopen jaren veel iepen zijn uitgevallen door iepziekte is de strook toe aan nieuw leven.” Toen hij van de oogstdag hoorde, regelde hij onmiddellijk een kar om het groen op te halen.

Wil jij zaterdag meehelpen in Velsen-Noord?

Dat is fijn! Maak een vrijwilligersprofiel aan in de Bomenplanner en meldt je vervolgens aan voor 8 januari, de Oogstdag met TenneT via deze link. 

Iedere burger, boer, terreinbeheerder, gemeente en bedrijf kan meedoen met de campagne. In ieder park en groenstrook kunnen overdadige zaailingen geoogst worden, elke kale berm of akkerrand vergroend, en iedere burger met klimaatzorgen kan nu gelijk aan de slag.