Lancering Bomenplanner op Bomenfestival in Bomenmuseum in Doorn

Vanaf 29 september is de Bomenplanner online, deze werd gelanceerd op het Meer Bomen Nu festival. De Bomenplanner is een nieuw online tool om Nederland sneller, goedkoper en socialer te vergroenen. De natuur produceert jaarlijks miljoenen jonge boompjes en struiken op plekken waar ze in overdaad staan of waar ze ongewenst zijn: te dicht bij een pad, te weinig licht, te veel van één soort etc. Meer Bomen Nu verzamelt deze en geeft ze weg aan boeren, burgers en bedrijven met ruimte en wens om te planten. Afgelopen winter werden zo 250.000 bomen en struiken met succes geplant. Met de Bomenplanner kunnen boswachters, groenbeheerders, gemeenten en landgoedeigenaren zelfstandig aan de slag en samen met vrijwilligers, burgers en boeren de vraag en aanbod van zaailingen lokaal en regionaal op elkaar afstemmen. Het doel voor komende winter om minimaal 1 miljoen bomen en struiken te verplanten, kan hiermee overtroffen worden. De Bomenplanner wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het ministerie LNV.

Bomenplanner:

Elke boswachter, oogstlocatie, bomenhub, vrijwilliger, plantlocatie en oogstbegeleider maakt nu gebruik van zijn/haar eigen profiel in de vernieuwde database, de Bomenplanner. Hiermee kunnen hubs, plantlocaties en oogstbegeleiders events aanmaken zoals oogst-, plant- of doneer-een-zaailing-dagen, waar vrijwilligers zich op kunnen inschrijven. Ook kan onderling worden gecommuniceerd zodat plantlocaties hun bomen en struiken direct na een plantlocatie kunnen ophalen, kan een hub vrijwilligers regelen voor een uitdeeldag en kunnen boswachters direct met de vrijwilligers communiceren over spades, vervoer en kruiwagens.

Hierdoor kan de campagne een enorme vlucht krijgen, en kunnen vrijwilligersgroepen van bijvoorbeeld de Landschappen, Staatsbosbeheer en IVN Natuureducatie aanhaken en zorgen dat elke boom die gerooid wordt een tweede kans krijgt bij een boer, voedselbos of in een achtertuin. Uiteindelijk is het doel dat de verplantmethode wordt geïntegreerd in groenbeheer bij alle terreinbeherende organisaties en dat jaarlijks miljoenen bomen op deze manier een tweede kans krijgen.

Via deze link kun je inloggen op de Bomenplanner, als vrijwilliger, oogstlocatie of bomenhub. Nog geen account? Meld je dan nu aan, doe mee, en ontvang je persoonlijke activatielink. 

Zat ruimte voor gratis bomen!

Afgelopen winter – de eerste editie – hebben er 3500 mensen meegedaan, en zijn er in totaal op deze manier 250.000 bomen verplant naar boeren en burgers. 80% van de geplante bomen is aangeslagen, blijkt uit enquête. Lees meer in het Meer Bomen Nu Magazine.

Komende winter wil de campagne opschalen naar minimaal 1 miljoen verplante bomen en struiken. Ruimte vinden voor bomen is geen probleem. In juli werd het streefgetal van 1 miljoen bestelde bomen en struiken binnen 4 dagen bereikt. 1.200 boeren, burgers en bedrijven bestelden samen voor 100 hectare aan bomen en struiken. Opvallend is het ontzettend grote aantal burgers met land die voedselbossen willen starten. Dat waren er maar liefst 268.

Bij 1 miljoen bestellingen, is de bestelsite gesloten. Maar wanneer voldoende mensen helpen komende winter, kan de campagne altijd nog opschalen. Het uiteindelijke doel is dat met de Bomenplanner TBO’s, NGO’s en burgers gezamenlijk zelfstandig aan de slag gaan en dat met de verplantmethode jaarlijkse miljoenen bomen worden geplant op het platteland, langs bermen, bij boeren en op bedrijventerreinen.

Deze methode is overal in Noord Europa en andere redelijk natte gebieden te kopiëren en op te schalen. Frans Timmermans wil miljarden bomen planten in Europa en is dan ook erg enthousiast over de campagne.

Drie doelen en drie oplossingen:  

Meer Bomen Nu verzamelt overdadige zaailingen en plant deze uit waar ze een volwaardige boom kunnen worden. Ieder jaar maakt een boom tientallen tot honderden zaailingen aan. De meeste hiervan overleven het niet. Ze krijgen te weinig licht, staan te dicht bij het pad, of één soort gaat overheersen. Vaak verdwijnen deze in de versnipperaar. Meer Bomen Nu oogst deze zaailingen met vrijwilligers, onder begeleiding van boswachters of ecologen. Vervolgens worden deze gratis weggegeven aan boeren, burgers en bedrijven met de wens en ruimte om te planten.

De campagne heeft drie doelen:

  • klimaatverandering tegenhouden
  • biodiversiteit verhogen
  • handelingsperspectief geven aan mensen met klimaatzorgen.

Daarnaast biedt de verplantmethode oplossing voor de volgende drie problemen:

  • Kwekers kunnen de vraag niet aan, is een veelgehoorde opmerking. En dat klopt. Als Nederland 37.000 extra hectare bos wil en andere Europese landen ook zoveel bomen willen planten, dan kunnen kwekers dat inderdaad niet aan. Meer Bomen Nu biedt voor veel bomensoorten een oplossing.
  • We hebben haast ivm klimaat. Ook dat klopt. De bomen die Meer Bomen Nu verzamelt zijn 50-200 cm hoog, groter dan wat men aankoopt voor reguliere bosaanplant. Onze zaailingen hebben dus al 2-3 jaar CO2 opgeslagen en tijd gewonnen. En wij gaan gewoon aan de slag, afgelopen winter al.
  • Er is geen ruimte voor bomen. Toch blijkt dat als je bomen gratis aanbiedt, er opeens wel ruimte te zijn. Er zijn veel boeren en burgers die wel bomen willen planten, maar niet weten hoe. Dat is een niche waar wij inspringen.