Drenthe

Meer Bomen Nu is er voor iedere burger in Drenthe die zich zorgen maakt om het klimaat en de biodiversiteit. In Drenthe is een team samen met tal van vrijwilligers hard aan de slag om meer bomen te (ver)planten. Samen met terreinbeheerders, gemeenten en vele andere partijen kan iedereen een steentje bijdragen. Kunnen we ook op jou rekenen? Mail ons op drenthe@meerbomen.nu!

Agenda

Sluit je aan bij een van de acties

Meer Bomen Nu Drenthe zoekt helpers! Bekijk welk event je leuk lijkt en klik vervolgens op ‘aanmelden’. Wil je vaker meedoen of wil je bomen ophalen? Kijk dan onder ik doe mee.

Team

Team Drenthe

Drenthe heeft een nieuw team! Onze uitdaging is iedereen betrokken te houden door te laten zien waar we mee bezig zijn en wat dat voor resultaten geeft. Door vanuit persoonlijk contact te kijken wat de mogelijkheden per vrijwilliger zijn hopen we een hechte groep te krijgen waarin iedereen zich op een voor hem of haar prettige manier kan inzetten voor het herplanten van zoveel mogelijk zaailingen. Ons doel? Zorgen dat er in iedere Drentse gemeente een Bomenhub komt met daaromheen een oogstbegeleider en een groepje vrijwilligers!

Drenthe

Laatste nieuws uit Drenthe

Streekeigen plantadvies

Heb je eenmaal de juiste boom voor jouw grondsoort gevonden, dan kun je ook nog nadenken over de juiste boom of struik voor Drenthe. Dit past niet alleen beter in het landschap, het helpt ook de lokale biodiversiteit enorm vooruit.

Bekende inheemse soorten zijn bijvoorbeeld de Gelderse roos, de geoorde wilg, de vlier, de grauwe wilg, de sleedoorn, de Europese vogelkers, de vuilboom, de berk, de zoete kers, de zomereik en de zwarte els.

Recent is een lijst bekend gemaakt van bedreigde of kwetsbare soorten in Drenthe. Hier staan onder andere op de beuk, de egelantier, de fladderiep, de meidoorn, de heggeroos en de wilde appel. Als je meer informatie wilt is Landschapsbeheer Drenthe bijvoorbeeld goed te benaderen voor streekeigen plantadvies. Andere Landschappen hebben leuke filmpjes. Kijk voor meer informatie hier en hier.