Drenthe

Meer Bomen Nu is er voor iedere burger in Drenthe die zich zorgen maakt om het klimaat en de biodiversiteit. In Drenthe is regiocoördinator Marianne met tal van vrijwilligers hard aan de slag om meer bomen te (ver)planten. Samen met terreinbeheerders, gemeenten en vele andere partijen kan iedereen een steentje bijdragen. Kunnen we ook op jou rekenen? Mail ons op drenthe@meerbomen.nu!

Agenda

Sluit je aan bij een van de acties

Meer Bomen Nu Drenthe zoekt helpers! Bekijk welk event je leuk lijkt en klik vervolgens op ‘aanmelden’. Wil je vaker meedoen of wil je bomen ophalen? Kijk dan onder ik doe mee.

Team

Marianne

Mijn uitdaging is iedereen betrokken te houden door te laten zien waar we mee bezig zijn en wat dat voor resultaten geeft. Door vanuit persoonlijk contact te kijken wat de mogelijkheden per vrijwilliger zijn hopen we een hechte groep te krijgen waarin iedereen zich op een voor hem of haar prettige manier kan inzetten voor het herplanten van zoveel mogelijk zaailingen. Ons doel? Zorgen dat er in iedere Drentse gemeente een Bomenhub komt met daaromheen een oogstbegeleider en een groepje vrijwilligers!

Natalie

Ik onderzoek welke organisaties in Drenthe bomen oogsten en (ver)planten. Daarnaast breng ik de doelgroepen in kaart zodat er begin november voldoende oogstlocaties en Bomenhubs zijn om Drenthe sneller te vergroenen. Verder beheer ik de social media kanalen en verstuur ik persberichten.

Drenthe

Laatste nieuws uit Drenthe

Streekeigen plantadvies

Je gaat planten in Drenthe. Goed bezig! Maar welke boom past er nu bij jouw grondsoort? En hoe plant je deze boom of struik? Deze informatie staat in de Bomenvinder.

Heb je eenmaal de juiste boom voor jouw grondsoort gevonden, dan kun je ook nog nadenken over de juiste boom voor jouw streek. Denk hierbij aan (knot)wilgen, heggen en houtwallen. Dit past niet alleen beter in het landschap, het helpt ook de lokale biodiversiteit enorm vooruit. Landschapsbeheer Drenthe is bijvoorbeeld goed te benaderen voor streekeigen plantadvies. Andere Landschappen hebben leuke filmpjes die je hieronder vindt.