Meer Bomen Nu is een campagne van Urgenda, bedacht door Stichting MEERGroen en opgeschaald met behulp van de Caring Farmers. Lees hier meer over ons.