Deze actie kan door de unieke manier van verplanten relatief goedkoop uitgevoerd worden maar er worden wel degelijk kosten gemaakt. Een donatie wordt erg op prijs gesteld. Het gedoneerde geld zal worden besteed aan bijvoorbeeld bloemenzaad voor nog meer biodiversiteit, koffie voor vrijwilligers, transportkosten, organisatie- en communicatiekosten. 

Donatieformulier
Stichting urgenda

Het gedoneerde bedrag wordt overgemaakt aan Stichting Urgenda, één van de initiafnemers. Urgenda zorgt dat het geld helemaal aan Meerbomen.nu kan worden besteed. Stichting Urgenda is een ANBI instelling. 

Stichting Urgenda
Nicolaes Maesstraat 2-224
1506 LB Zaandam

IBAN nummer
NL69 TRIO 0784 9175 58

BIC
TRIONL2U

KvK
Rotterdam 24429002

RSIN nummer:
818964273