De provincie Flevoland staat (voorlopig) onder leiding van Jetze Kamerling, de regiocoördinator. We gaan komende winter oogsten in de Pampushout (Flevolandschap), Noorderplassen West (Staatsbosbeheer) en diverse gemeentebossen en -parken van de gemeente Almere (10 locaties, verspreid over alle stadskernen) en gemeente Lelystad.

Kijk voor oogstdagen vanaf begin december in de bomenplanner.

Mail hem via flevoland@meerbomen.nu