Gratis bomen? Hoe werkt dat?

 De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, vanwege klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Ook gemeenten werken aan meer groen in de bebouwde kom en boeren willen steeds meer heggen en hagen aanplanten.  Hier en daar gaat de roep op dat er te weinig bomen zijn voor al deze plannen. Maar er zijn bomen en struiken genoeg!

Regulier worden bomen en struiken afgenomen bij boomkwekers. Dit blijft essentieel onderdeel in ons streven naar meer bomen voor een beter klimaat. Want boomkwekers leveren bijzondere soorten, fruitbomen en mooie monumentale soorten. Maar het kan ook anders. MEERGroen heeft al 13 jaar ervaring met het verzamelen van overtallige zaailingen van bomen en struiken in natuurgebieden en die elders weer te planten.

Natuur produceert overdaad aan bomen en struiken

De natuur produceert ieder jaar een overdaad aan jonge bomen en struiken. Iedere eik, beuk, meidoorn, wilg etc. produceert jaarlijks duizenden zaailingen. Deze hebben een belangrijke functie: ze worden gegeten door wilde dieren en insecten, sommigen overleven en zijn de nieuwe generatie bomen en struiken. Maar de meesten halen het niet. Ze sterven af en vergaan en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer.

De natuur produceert jaarlijks miljarden nakomelingen die het meestal niet overleven. MEERGroen verzamelt een deel hiervan op plekken waar het kan, en geeft deze een kans om elders uit te groeien.

Op heel veel plekken is het mogelijk om een groot deel van deze jonge aanwas te oogsten om ze elders een kans te geven om op te groeien. Heel veel van deze zaailingen worden nu al verwijderd door mensen om open plekken te creëren, omdat er te veel van een bepaalde soort zijn of om ruimte te maken voor bodemplanten. Meestal gebeurt dit machinaal door terreinbeheerder die per uur betaald worden. Meer Bomen Nu doet dit graag anders, met vrijwilligers die de planten voorzichtig behandelen, sorteren en bewaren tot ze elders kans krijgen om uit te groeien. Leuk om te doen, we laten mooier bos achter en leveren zo een bijdrage op andere plekken aan biodiversiteit en CO2 opslag.

Soms worden zaailingen verwijderd om een mooie doorkijk te creëren.
Soms worden zaailingen verwijderd om ruimte te geven aan bodemplanten, in dit geval daslook.

Niet versnipperen maar verplanten

In deze zaailingen ligt dé oplossing voor het klimaat en biodiversiteit. Dat is de boodschap die Stichting MEERGroen al jaren over het voetlicht brengt: er is genoeg! Je hoeft ze alleen maar te herkennen en de overmaat te verplanten naar een plek waar ze gewenst zijn. Zo krijgt een kastanjeboom die in het bos op een donker plekje ontkiemt, bij een boer toch de kans om uit te groeien tot volwassen boom.

Deze kastanjeboom gaat het op deze schaduwrijke plek waarschijnlijk niet redden. Via Meer Bomen Nu krijgt deze mogelijk een plekje op het platteland om uit te groeien tot volwassen boom.

Gratis, veelal inheems en ecologisch verantwoord

Met ‘verplanten’ als methode kunnen in het hele land bossen, heggen, hagen, bermen worden vol geplant. Gratis, veelal inheems en ecologisch verantwoord. Het enige wat je nodig hebt, zijn kundige terreinbeheerders of ecologen die vrijwilligers kunnen aanwijzen wat de juiste planten zijn en hoe ze geoogst en geplant moeten worden. En vervolgens te zorgen dat bij het uitplanten wordt gekozen voor een diverse mix met vroegbloeiers en laatbloeiers, snelle en langzame groeiers en fruit dragende soorten zoals vlierbessen, vogelkers etc voor maximaal profijt voor insecten en vogels. 

Deze zaailingen krijgen bij de Geitenhof een nieuwe kans. In de komende jaren ontstaat hier een diverse haag, goed voor de biodiversiteit, CO2 opslag, en schaduw voor de geiten. (maart 2020)