Gratis bomen? Hoe werkt dat?

De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, vanwege klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Ook gemeenten werken aan meer groen in de bebouwde kom en boeren willen steeds meer heggen en hagen aanplanten.  Boomkwekers gaan de vraag voor bomen niet aan kunnen de komende jaren. Maar als je anders kijkt naar de natuur, dan zijn er bomen en struiken genoeg!

Meer Bomen Nu is een landelijke campagne die jonge zaailingen en stekken verhuist van kansarme naar kansrijke plekken. Opschot dat op de ene plek ongewenst is, wil een ander graag planten. Met 5000 vrijwilligers, 100 bomenhubs verspreid door het land en meer dan 1000 plantlocaties – vooral boeren en burgers – die graag samen 1 miljoen bomen en struiken willen verplanten, proberen wij Nederland sneller en goedkoper te vergroenen en zo klimaatverandering te remmen en biodiversiteit te herstellen.

Afgelopen winters verplantten wij bijna een miljoen zaailingen en stekken van 150 verschillende soorten met een slagingspercentage van 80%.  Geholpen door een nat voorjaar, dat wel.

Het verplanten van bomen is een belangrijke aanvulling op het werk van boomkwekers. Boomkwekers leveren bijzondere soorten, fruitbomen en mooie monumentale soorten. Meer Bomen Nu probeert bosbeheerders, groenwerkers, gemeenten en hoveniers te overtuigen dat zij zaailingen een tweede kans kan geven. Samen maken we Nederland sneller en goedkoper groen!

De Meer Bomen Nu methode

NATUUR PRODUCEERT OVERDAAD AAN BOMEN EN STRUIKEN

 

De natuur produceert ieder jaar een overdaad aan jonge bomen en struiken. Iedere eik, beuk, meidoorn, wilg etc. produceert jaarlijks duizenden zaailingen. Deze hebben een belangrijke functie: ze worden gegeten door wilde dieren en insecten, sommigen overleven en zijn de nieuwe generatie bomen en struiken. Maar de meesten halen het niet. Ze sterven af en vergaan en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer.

De natuur produceert jaarlijks miljarden nakomelingen die het meestal niet overleven. MEERGroen verzamelt een deel hiervan op plekken waar het kan, en geeft deze een kans om elders uit te groeien.
Op heel veel plekken is het mogelijk om een groot deel van deze jonge aanwas te oogsten om ze elders een kans te geven om op te groeien. Heel veel van deze zaailingen worden nu al verwijderd door mensen om open plekken te creëren, omdat er te veel van een bepaalde soort zijn of om ruimte te maken voor bodemplanten. Meestal gebeurt dit machinaal door terreinbeheerder die per uur betaald worden. Meer Bomen Nu doet dit graag anders, met vrijwilligers die de planten voorzichtig behandelen, sorteren en bewaren tot ze elders kans krijgen om uit te groeien. Leuk om te doen, we laten mooier bos achter en leveren zo een bijdrage op andere plekken aan biodiversiteit en CO₂-opslag.
De natuur produceert jaarlijks miljarden nakomelingen die het meestal niet overleven. MEERGroen verzamelt een deel hiervan op plekken waar het kan, en geeft deze een kans om elders uit te groeien.
Soms worden zaailingen bijvoorbeeld verwijderd om een doorkijk te creëeren.
Soms worden zaailingen verwijderd om ruimte te geven aan bodemplanten. Hier op de foto: Daslook!
Previous
Next

Niet versnipperen maar verplanten

In deze zaailingen ligt dé oplossing voor het klimaat en biodiversiteit. Dat is de boodschap die Stichting MEERGroen al jaren over het voetlicht brengt: er is genoeg! Je hoeft ze alleen maar te herkennen en de overmaat te verplanten naar een plek waar ze gewenst zijn. Zo krijgt een kastanjeboom die in het bos op een donker plekje ontkiemt, bij een boer toch de kans om uit te groeien tot volwassen boom.

Gratis, veelal inheems en ecologisch verantwoord

Met ‘verplanten’ als methode kunnen in het hele land bossen, heggen, hagen, bermen worden vol geplant. Gratis, veelal inheems en ecologisch verantwoord. Het enige wat je nodig hebt, zijn kundige terreinbeheerders of ecologen die vrijwilligers kunnen aanwijzen wat de juiste planten zijn en hoe ze geoogst en geplant moeten worden. En vervolgens te zorgen dat bij het uitplanten wordt gekozen voor een diverse mix met vroegbloeiers en laatbloeiers, snelle en langzame groeiers en fruit dragende soorten zoals vlierbessen, vogelkers etc voor maximaal profijt voor insecten en vogels. 

De bomen die we uitdelen zijn vooral inheems. Dat betekent dat ze van nature in Nederland voorkomen en zodoende is het voor bosaanplant, of de aanplant van heggen en hagen e.d., het beste voor de biodiversiteit om dit met inheems materiaal te doen. Uitheemse boompjes die (mee) worden geoogst krijgen een veilige plek in stedelijke gebieden, dan wel achtertuinen, of voedselbossen. 

Wat is het verschil tussen autochtoon en inheems? Autochtoon is altijd inheems, maar inheems is niet altijd autochtoon. De Meer Bomen Nu methode kan een van de manieren zijn om streekeigen en autochtoon plantmateriaal te verspreiden. Bekijk hieronder eens de webinar van SLG.

Deze zaailingen krijgen bij de Geitenhof een nieuwe kans. In de komende jaren ontstaat hier een diverse haag, goed voor de biodiversiteit, CO₂-opslag, en schaduw voor de geiten. (maart 2020)