Op 27 mei kreeg de Aalanden bij Zwolle een biodiversiteitsboost. Een groep kinderen van basisschool De Schatkamer zaaide inheemse bloemen onder honderden nieuw aangeplante bomen en struiken in pluktuin Fruit van Nien bij de Aalanden, Zwolle. Project Meer Bomen Nu leverde de bomen en struiken. Triodos Foundation sponsort voor zes hectare aan inheems zaaizaad voor de onderbegroeiing bij diverse boeren, waaronder Fruit van Nien, voor driedubbelwinst: bewustwording bij kinderen, meer biodiversiteit door meer bloemen en klimaatwinst door meer bomen.

Op 27 mei hebben kinderen bloemenzaad ingezaaid bij de Fruit Tuin van Nien. Deze klas komt daar wel vaker, want zij hebben momenteel 10 weken lang, iedere week boerderij-les! Hier leren ze over het groeien van hun eigen eten en het belang van bodem en biodiversiteit. Net toen het regenen was opgehouden werd het tijd voor het zaai-onderdeel. Wat een gelukje! Met een grote kruiwagen mochten de kinderen eerst het zaad met het zand mengen. Zo weet je precies waar je hebt gestrooid, vertelt Boer Jeannine. In een stoet gingen de kinderen langs de stroken zaailingen en zaaide het in op de plekken die niet bedekt waren met gras. Hier was speciaal een strook voor vrijgemaakt. Een klein klusje met zo veel kinderen, maar met een enorme winst. 

Meer Bomen nu

De campagne Meer Bomen Nu heeft het afgelopen half jaar een half miljoen bomen en struiken gratis weggegeven. Dit is een initiatief van MEERGroen, Caring Farmers, en Urgenda omdat de biodiversiteit- en klimaatcrisis een grootschalige gezamenlijk actie verdienen. Deze campagne is onbeperkt op te schalen en te kopiëren en geeft mensen met klimaatzorgen een handelingsperspectief. Dat doen we voor én met de toekomstige generaties. Met vrijwilligers en onder leiding van boswachters wordt het teveel aan jonge bomen en struiken in natuurgebieden en stadsparken verzameld. Deze krijgen elders een tweede kans, zoals langs boerenakkers, voedselbossen, achtertuinen en gemeentebermen. Daarnaast redde de campagne 190.000 door corona onverkochte perenbomen van de verbrandingsoven en 60.000 sneeuwbalstruiken van de composthoop.

Fruit van Nien

Fruit van Nien is een van de vele plekken waar de zaailingen een nieuwe plek vinden. Het is een jonge fruittuin waar consumenten biologische producten kunnen oogsten en kopen. De pluktuin ligt aan de rand van de Aalanden, in Zwolle. Ze werken samen met lokale boeren en tuinders. Je kunt er aardbeien, bessen, frambozen en bramen plukken. Vorig jaar zijn er appel- en perenboompjes geplant. En nu komen er nog meer fruitbomen en nootdragende bomen en struiken bij. En allerlei inheemse kruiden en bloemen. Initiatiefnemer Jeannine Lamain heeft een biologisch dynamische landbouwopleiding (Warmonderhof) gedaan, dus Fruit van Nien heeft veel aandacht voor natuurlijke processen en biodiversiteit. Fruit van Nien is aangesloten bij de Caring Farmers, een groeiende groep boeren die sneller wil bewegen naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Stap voor stap een laag erbij

Met het inzaaien van deze mix hoopt Caring Farmer Jeannine stap voor stap een nieuwe laag toe te voegen aan haar Fruit tuin. Een combinatie van hoog en laag fruit, struiken, een nieuwe groentetuin, een diverse mix van zaailingen die de tuin omringt, en nu dus ook inheems bloemenzaad zorgen voor steeds complexer ecosysteem. Boer Jeannine is hierbij geïnspireerd door voedselbossen die inzetten op botanische diversiteit en werken in “lagen”: diverse planten grond, lage en hoge planten en bomen die elkaar ondersteunen. Het doel is om zo de natuurlijke processen op gang te brengen die je ook in bossen ziet en die dus zichzelf in stand houden. De volgende stap? Kippen! Binnenkort zal een kippenboer zijn kippen door de fruit tuin laten scharrelen als natuurlijke plaag-bestrijding en als mestbron.