Gezocht: startende voedselbosprojecten

om | nieuwe energie en Meer Bomen Nu slaan de handen ineen om meer voedselbossen in Nederland te realiseren voor klimaat, biodiversiteit en lokaal gevarieerd voedsel. We stevenen af op 3 graden opwarming van de aarde en onze natuur met alles wat erin leeft, gaat snel achteruit. De CO2 uitstoot terugdringen is daarom de nummer 1 prioriteit van om | nieuwe energie, het collectief van meer dan 70 lokale energie coöperaties. Daarnaast compenseert om | nieuwe energie de uitstoot van CO2 door bij te dragen aan het planten van bomen. Voorheen deed om | nieuwe energie dat in bosaanplant projecten in Azië, maar omdat de biodiversiteit in Nederland achteruit holt, gaan om | nieuwe energie en Meer Bomen Nu samenwerken om deze winter 30.000 bomen en struiken te planten in nieuwe Nederlandse voedselbossen.

Gezocht: startende voedselbossen!

Meer Bomen Nu en om | nieuwe energie zijn daarom deze winter op zoek naar startende voedselbossen! Samen planten wij deze winter 30.000 bomen en struiken in 2-5 nieuwe projecten. Wil jij in aanmerking komen voor:

  • Gratis bomen en struiken
  • Ecologisch advies
  • Hulp bij het aanplanten

Wat vragen wij daarvoor terug?

  • Je voedselbos wordt minimaal 0,5 hectare
  • om | nieuwe energie wil de zekerheid dat dit voedselbos er over 30 jaar nog staat
  • Gezamenlijk optrekken in de communicatie
  • Het voedselbos zou er niet komen, zonder de hulp van om | nieuwe energie en Meer Bomen Nu

Er zijn inmiddels meer dan 40 projecten binnengekomen. Aanmelden voor dit project is niet meer mogelijk. Wel kun je gewoon via de website bomen aanvragen en deze afhalen op een van de vele oogstdagen. 

Meer Bomen Nu

Bomen planten is één van de goedkoopste oplossingen om CO2 vast te leggen. Bomen helpen ons in klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en om de biodiversiteitscrisis te keren. Er zijn daarom ontzettend veel partijen zijn hier mee bezig. Zo wil het rijk met de Bossenstrategie 37.000 ha aan bos aanplanten. Maar het probleem is dat de boomkwekers niet zoveel bomen kunnen leveren. Meer Bomen Nu verzamelt bomen en struiken op plekken waar ze ongewenst zijn, en plant die elders weer uit op plekken waar ze de kans krijgen om volwassen te worden. In de afgelopen twee jaar heeft Meer Bomen Nu 890.000 bomen en struiken verplant. Dat deden we met een groeiend netwerk van inmiddels duizenden vrijwilligers, plantlocaties, oogstlocaties en bomenhubs. Vanaf deze winter hopen we vele leden van om | nieuwe energie aan onze vrijwilligers toe te voegen!

om | nieuwe energie

Tientallen lokale energiecoöperaties vormen samen om | nieuwe energie, het groenste energiecollectief van Nederland. Samen wekken zij  100% duurzame energie op in buurt van hun klanten. om | nieuwe energie is een energieleverancier zonder winstoogmerk. Alle winst wordt geïnvesteerd in het structureel verlagen van de energietarieven en in nieuwe lokale duurzame projecten. om | nieuwe energiewil op deze manier de energietransitie versnellen, duurzame energie betaalbaar maken voor iedereen en onafhankelijkheid creëren van (buitenlandse) bedrijven en overheden. om | nieuwe energie compenseert met deze stap behalve CO2, daarnaast verhogen zij zo ook de biodiversiteit en maakt haar eigen klanten bewuster over de noodzaak van meer groen en lokaal duurzaam geproduceerd voedsel in Nederland. De klanten zullen worden uitgenodigd om te helpen met planten.