Aankomende winter gaan wij 1 miljoen bomen (ver)planten: overtallige jonge zaailingen worden met vrijwilligers verzameld en direct weer uitgeplant waar ze gewenst zijn. Of ze gaan naar een bomenhub in de buurt: een plek waar ze worden ingekuild, en later in het seizoen worden weggegeven.

Organiseer jij komende winter een bomenhub? Dat is zoveel of weinig werk als je zelf leuk vindt. Wat in ieder geval nodig is, is minimaal 500m2 aan grond.

Hoe werkt een Bomenhub?

Stel: we hebben een oogstdag in Nationaal Park Drents Friese Wold: met 20 vrijwilligers verzamelen we daar tussen 09.00 en 15.00 zo’n 10.000 jonge berkjes, lijsterbessen, esdoorns, wilgen en nog wat soorten. Zo’n 8.000 hiervan gaan direct in twee aanhangwagens naar grote plantlocaties bij boeren in de buurt. Die locaties krijgen ook nog wat vlier, kornoelje, sleedoorn, hulst, eik, zoete kers en andere soorten van een andere oogstlocatie zodat ze mooie diverse heggen en hagen kunnen planten die van vroeg voorjaar tot najaar interessant zijn voor insecten en vogels. In het Drents Friese Wold zijn dan nog 2.000 boompjes over. Die brengen we naar de dichtstbijzijnde bomenhubs en daar worden ze dezelfde middag gesorteerd en ingekuild op soort.

De ene hub, een boer, heeft alleen een stukje grond beschikbaar gesteld. Meer Bomen Nu regelt het inkuilen, sorteren en tellen zelf en haalt de bomen daar ook zelf later weer op. De andere bomenhub, stel een Natuur- en Milieueducatie centrum in Assen, heeft vast wat geulen gegraven en helpt de inmiddels redelijk uitgetelde oogstvrijwilligers met het inkuilen en zet er naambordjes bij de verschillende soorten. Ook maken ze samen met de oogstbegeleider een inschatting van de aantallen per soort.

Het assortiment bij bomenhub in Assen wordt aangevuld met een oogstdag in de stadsparken van Assen (door het centrum of door ons georganiseerd) en doordat burgers uit Assen en omliggende dorpen zaailingen uit hun eigen tuin komen inleveren op speciale dagen, zodat we zo veel mogelijk verschillende en interessante soorten in de aanbieding hebben.

Vervolgens plannen Meer Bomen Nu samen met Assen een (weekend)dag waarop alle mensen die via de website bomen hebben besteld, bomen kunnen ophalen. Dit gebeurt onder begeleiding van de locatie, want we moeten voorkomen dat één burger er met álle meidoorns vandoor gaat, zodat de volgende burger enkel nog wilgen kan pakken.

Mensen kunnen niet zelf hun bomen kiezen, maar de locatiebegeleider zorgt ervoor dat mensen bomen en struiken meekrijgen die passen bij hun situatie. Dus geen beuk mee naar een minituintje maar bijvoorbeeld een vlier. Een berm die beplant gaat worden krijgt een mix van veel van de meest voorkomende soorten en veel snelle groeiers voor een snel dicht bladerdak, maar zorgt er ook voor dat er een leuke biodiverse mix naar toe gaat.

Tegen het einde van het winterseizoen, in maart, stelt de locatie zich open voor alle burgers in de buurt, zodat alle overgebleven bomen kunnen worden opgehaald en geplant. Een eventueel restje veel voorkomende soorten, kunnen een lelijk gemeenteberm opfleuren.

Meer doen?

Aanvullend op het regelen en organiseren van boom inlever- en weggeefdagen, kunnen bomenhubs fungeren als voorlichtingscentrum voor plantlocaties en verzorging van de bomen. Daarnaast is hulp zeer welkom bij transport, communicatie en het opleuken van plantdagen door het betrekken van wethouders, scholen, lokale/regionale persberichten etc etc. Dit is echter alles naar eigen inzicht en wensen en we denken hier graag over mee.

Organiseer jij een BomenHub?

Na bovenstaande gelezen te hebben, ben je vast heel enthousiast om een bomenhub te organiseren komende winter. Zo ja, stuur een mailtje naar info@meerbomen.nu waarin je volgende vragen beantwoord (je hoeft de vragen niet allemaal met ja te beantwoorden om een Bomenhub te worden, het is meer ter inventarisatie voor ons):

 • Vanaf 0,1 hectare kun je al een bomenhub worden. Hoeveel grond (m2) heb je beschikbaar om bomen in te kuilen?
 • Heb je land beschikbaar van half november tot half maart (of een kortere periode)?
 • Is je locatie makkelijk toegankelijk voor mensen met auto’s?
 • Heb je mensen beschikbaar die kunnen helpen met:
  • Sorteren (kan bomen en struiken herkennen in winterstand)
  • Inkuilen (geulen graven en dicht scheppen)
  • Communicatie
  • Begeleiden van inlever- en ophaaldagen
  • Transport? Is er een chauffeur en aanhangwagen die eventueel ergens perenbomen kan ophalen om het eigen assortiment aan te vullen?
 • Wat wil je nog meer doen?
  • Gemeente betrekken
  • Scholen betrekken
  • Informatie verstrekken aan burgers en boeren over planten en verzorging van de bomen en struiken
  • Meer?
 • Onze website: we plaatsen graag jullie logo bij de deelnemende organisaties, en op de kaart waar we alle weggeeflocaties gaan vermelden plaatsen we graag een directe link naar een pagina op je site over je deelname liefst ook met contactgegevens. Stuur daarvoor je logo + directe link.


Interesse? Mail naar info@meerbomen.nu! Op naar de miljoen extra bomen komende winter!