Op vrijdag 7 oktober zijn alle geïnteresseerde boswachters, landgoedeigenaren en groenbeheerders uitgenodigd om meer te leren over circulair groenbeheer. Meer Bomen Nu is een win-win voor terreinbeheerders, landgoedeigenaren en gemeentegroenbeheerders: jij krijgt hulp bij beheer en de maatschappij krijgt  inheems en streekeigen plantgoed. Iedere burger kan zijn handen uit de mouwen steken voor klimaat en biodiversiteit, als gemeente wordt sneller onttegeld. 

Programma

10.45 – Inloop 

11.00 – 12.00 Opening en lezing door Prof. Dr. Louise Vet

Prof. Dr. Louise Vet is voormalig Directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en is Voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zij zet zich al jaren in voor het herstel van Nederlandse natuur en biodiversiteit. De urgentie voor herstel is hoog. Samen kunnen we versnellen. 

12.00 – 13.00 Meer Bomen Nu: een win-win voor jouw terrein

Meer Bomen Nu is een landelijke campagne die overdadige of ongewenste zaailingen een tweede kans geeft bij boeren en burgers die willen planten. Berken die opkomen op de hei en moeten worden verwijderd, wil een boer bijvoorbeeld graag planten. We verplantten al 890.000 boompjes, voornamelijk inheems, met slagingspercentages van 80% (2020/2021) en 70% (2021/2022). Bekijk hier de flyer voor terreinbeheerders.

13.00 – 14.00: Lunch aan regio-tafels

Leer de meer bomen nu coördinatoren in jou provincie kennen. Een leuk gesprek over de kansen en mogelijkheden bij jou terrein onder het genot van een lekkere lunch in de buitenlucht.

14.15 – 15.15 De bomenplanner: Vraag en aanbod van vrijwilligers en bomen 

De bomenplanner is de online tool die vraag en aanbod van bomen bij elkaar moet brengen. Alle oogstlocaties, bomenhubs (inkuil- en distributiepunten), plantlocaties (van meer dan 100 bomen) en vrijwilligers staan in dit systeem. Evenementen voor oogsten en uitruilen kunnen worden aangemaakt, en vrijwilligers en planters kunnen zich hierop inschrijven. Ook houden we zo bij hoeveel en welke bomen van punt A naar B gaan.

15.30 – 16.00 Sectortafels: leer van je collega’s!

Je gaat in gesprek met boswachters, gemeenten of landgoedeigenaren die je al voor gingen! Ook speciaal voor Landal parkbeheerders: bereidt je voor op het Landal oogstweekend van 19 en 20 November. Leer van hun ervaringen, uitdagingen en oplossingen en stel al je vragen. 

16.00 – 17.30 Netwerkborrel