Samen de handen uit de mouwen

Op 7 & 8 oktober 2022 waren we te gast op Landal Rabbit Hill. Op 7 oktober waren terreinbeheerders uitgenodigd om meer te leren over de methode. Boswachters, gemeentegroenbeheerders, en voornamelijk veel landgoedeigenaren en beheerders waren aanwezig. Zoals een er zie: “Ik val van de ene verbazing in de andere”. De Meer Bomen Nu methode is simpel en toegankelijk. Het concrete resultaat voor klimaat en biodiversiteit brengt landelijk duizenden vrijwilligers naar de natuur toe om deze mooier achter te laten. 

De urgentie werd nogmaals benadrukt voor Prof. Dr. Louise Vet – die een lezing gaf over het recentlijke aanvalsplan voor landschapselementen dat  namens Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd is. In dit plan benadrukken ze het belang van 10% groenblauwe dooradering, middels heggen en hagen bijvoorbeeld, voor de Nederlandse Biodiversiteit. We hebben namelijk al 85% van onze biodiversiteit verloren in Nederland. Veel hiervan zit in heggen, hagen en overhoekjes op het platteland.  Maar 225.000 km aan heg en haag is verloren gegaan in alleen al de laatste 10 jaar.  

Voor meer dan 5 provincies zijn er ondertussen regiocoördinatoren die het netwerk van circulair groen aanjagen. Tijdens deze dagen werden terreinbeheerders met deze coördinatoren in contact gebracht. Zo werden er snel afspraken gemaakt en kunnen we deze winter al in honderden extra hectares natuurgebied aan de slag om boompjes bestemd voor de bosmaaier een tweede kans te geven. Terreinbeheerders waren ondertussen erg blij met de extra handjes. 

Ook was er de kans om met terreinbeheerders (die al de Meer Bomen Nu methode toepassen op hun terrein) vragen te stellen. Ecoloog en terreinbeheerder Franke van der Laan en landgoedbeheerder Jan Terwel namen hun collega’s mee op sleeptouw het bos in. 

Op 8 oktober kwamen wel meer dan 70 vrijwilligers meedoen aan een scala van cursussen. We behandelden de nieuwe versie van de bomenplanner, liepen door alle facetten van de methode heen, kregen een boswandeling can Ecoloog Franke van Der Laan over ecologisch natuurbeheer én gingen aan de slag met de knoppenkaart om boompjes in de winter te herkennen. 

Na een veganistische lunch konden mensen zowel kennismaken met bomenhubs, bij de bomenhubworkshop, als met oogsten, bij de oogstworkshop. Zo zijn we weer tientallen bomenredders rijker die in hun regio aan de slag kunnen met het redden van groen. Bedankt allemaal!