Meer Bomen Nu: voor klimaat en biodiversiteit

De ecologische crisis waar we in verkeren, vereist een urgente, grootschalige en gezamenlijk uitgevoerde actie. Elke winter opnieuw slaan stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda de handen ineen om miljoenen bomen gratis weg te geven. Wij zien bomen planten als dé oplossing om klimaatverandering tegen te gaan, biodiversiteit te herstellen én om bezorgde burgers zich positief voor het klimaat te laten inzetten.

De natuur produceert een overdaad aan bomen en struiken

Ieder jaar creëert de natuur een overdaad aan jonge bomen en struiken. Iedere eik, beuk, meidoorn, wilg etc. produceert jaarlijks duizenden zaailingen. Deze hebben een belangrijke functie: sommige worden gegeten door wilde dieren en insecten, andere overleven en vormen de nieuwe generatie bomen en struiken. Maar de meeste halen het niet: ze sterven af en vergaan en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze worden verwijderd en/of versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer.
De natuur produceert jaarlijks miljarden nakomelingen die het meestal niet overleven. Meer Bomen Nu verzamelt een deel hiervan op plekken waar het kan, en geeft deze een kans om elders uit te groeien.

Op heel veel plekken is het mogelijk om een groot deel van deze jonge aanwas te oogsten om ze elders een kans te geven om op te groeien. Heel veel van deze zaailingen worden nu al verwijderd door mensen om open plekken te creëren, omdat ze te dichtbij het wandelpad opkomen, omdat ze opkomen op de hei of in een poldergebied, of omdat er te veel van een bepaalde soort zijn of om ruimte te maken voor bodemplanten. Deze worden nu vaak gemaaid, gerooid of anderzijds verwijderd en afgevoerd. Meer Bomen Nu doet dit graag met vrijwilligers die de planten voorzichtig behandelen, sorteren en bewaren tot ze elders kans krijgen om uit te groeien. Leuk om te doen, we laten het bos mooier achter en leveren zo een bijdrage op andere plekken aan biodiversiteit en CO₂-opslag.

De natuur produceert jaarlijks miljarden nakomelingen die het meestal niet overleven. MEERGroen verzamelt een deel hiervan op plekken waar het kan, en geeft deze een kans om elders uit te groeien.
Soms worden zaailingen bijvoorbeeld verwijderd om een doorkijk te creëeren.
Soms worden zaailingen verwijderd om ruimte te geven aan bodemplanten. Hier op de foto: Daslook!
Vorige slide
Volgende slide

Niet versnipperen maar verplanten

In deze zaailingen ligt dé oplossing voor het klimaat en biodiversiteit. Dat is de boodschap die Stichting MEERGroen al jaren over het voetlicht brengt: er is genoeg! Je hoeft ze alleen maar te herkennen en de overmaat te verplanten naar een plek waar ze gewenst zijn. Zo krijgt een kastanjeboom die in het bos op een donker plekje ontkiemt, bij een boer toch de kans om uit te groeien tot volwassen boom.

Gratis, veelal inheems en ecologisch verantwoord

Met ‘verplanten’ als methode kunnen in het hele land bossen, heggen, hagen, bermen worden vol geplant. Gratis, veelal inheems en ecologisch verantwoord. Het enige wat je nodig hebt, zijn kundige terreinbeheerders of ecologen die vrijwilligers kunnen aanwijzen wat de juiste zaailingen zijn en hoe ze geoogst en geplant moeten worden. En vervolgens te zorgen dat bij het uitplanten wordt gekozen voor een diverse mix met vroegbloeiers en laatbloeiers, snelle en langzame groeiers en fruit dragende soorten zoals vlierbessen, vogelkers etc voor maximaal profijt voor insecten en vogels. 

De bomen die we uitdelen zijn vooral inheems. Dat betekent dat ze van nature in Nederland voorkomen en zodoende is het voor bosaanplant, of de aanplant van heggen en hagen e.d., het beste voor de biodiversiteit om dit met inheems materiaal te doen. Uitheemse boompjes die (mee) worden geoogst krijgen een veilige plek in stedelijke gebieden, dan wel achtertuinen, of voedselbossen. 

Wat is het verschil tussen autochtoon en inheems? Autochtoon is altijd inheems, maar inheems is niet altijd autochtoon. De Meer Bomen Nu methode kan een van de manieren zijn om streekeigen en autochtoon plantmateriaal te verspreiden. Bekijk hieronder eens de webinar van SLG.

Deze zaailingen krijgen bij de Geitenhof een nieuwe kans. In de komende jaren ontstaat hier een diverse haag, goed voor de biodiversiteit, CO₂-opslag, en schaduw voor de geiten. (maart 2020)

Een rol voor iedereen

  • Natuurbeheerders. Heb jij een plek waar wij overtallige zaailingen mogen verzamelen, of knot je wilgen, en wil je de wilgentenen doneren, graag!  Ook zoeken wij ecologen, boswachters en groenbeheerders die oogstdagen willen begeleiden. In november kan je een week meelopen en leren, meer info via info@meerbomen.nu.
  • Scholen. Samen met je klas bomen oogsten of planten? Dat kan! Zoek via de kaart een plantlocatie in de buurt, of vraag je gemeente waar er ruimte is voor bomen. En neem contact met ons op. 
  • Bedrijven. Met je collega’s bomen planten? Neem contact op of meld aan via de kaart. Een heg of haag bij een boer sponsoren en zo CO₂ vastleggen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.
  • Gemeenten en andere overheidsinstanties. Gemeenten met ruimte voor bomen kunnen plantlocaties aanmelden. Maar gemeenten kunnen ook een rol spelen door scholen te betrekken bij plantdagen of door boeren te ondersteunen door hun plantlocaties te verrijken met inheems zaaigoed of fruitbomen.
  • Burgers. Iedereen kan bomen planten! Je kan ergens gaan helpen planten. Of je helpt oogsten en neemt een gedeelte van de oogst mee voor je eigen tuin. Ook zullen rondom de Nationale Boomfeestdag in het hele land boomweggeefdagen worden georganiseerd.
  • Hoveniers en kwekers. ben je bomenkweker en heb je einde seizoen onverkochte exemplaren, of ben je hovenier en heb je na een klus zaailingen? Geef ze een tweede kans. Lees meer.  

Belangrijke rol voor boeren

Afgelopen maart plantten de Caring Farmers 50.000 bomen en struiken. Zij laten zien dat er veel animo is voor het planten van hagen en heggen om CO₂ vast te leggen en de biodiversiteit te vergroten. Naast de Caring Farmers doet ook Bionext een beroep op haar 1.000 boerenleden.

Meer leuke video’s van onze acties vind je in de video galerij!

Inhoud