Welkom of de Zeeuwse Meer Bomen Nu pagina! Hier kan je meer lezen over streekeigen plantadvies en team zeeland. Meer Bomen Nu oogst overdadige zaailingen om deze gratis weg te geven aan boeren en burgers die willen planten. Ieder jaar maakt een boom honderden zaailingen aan, waarvan het gros het niet overleeft. Ze krijgen te weinig licht of worden verwijderd tijdens regulier groenbeheer. Deze, vooral inheemse, boompjes en struiken zijn een hele logische bron om Zeeland sneller én leuker te vergroenen. Doe je mee? 

Meer Bomen Nu acties in Zeeland

Team zeeland

In de provincie Zeeland is Anouk de regiocoördinator. Ze is hard aan de slag om Zeeland jaarlijks 20.000 bomen en struiker rijker te maken. Bereik haar op zeeland@meerbomen.nu 

Al tal van oogstbegeleiders zijn aan het werk om Zeeland te vergroenen. Zo oogstten Arthur en Ingrid al op Schouwen Duivenland, en oogstte Ran in Sluis. Lees hier ook een leuk stuk in het PZC.

Een pagina over Zeeland is niet compleet zonder onze beste chauffeur: Ramon! Met zijn elektrische bus was hij bij bijna elke oogstdag in Zeeland om scheppen, knoppenkaarten en een kruiwagen te brengen. Hij bakte zelf poffertjes voor de harde werkers vanuit zijn bus!

Streekeigen plantadvies

Je gaat planten in Zeeland. Goed bezig! Maar welke boom past er nu bij jouw grondsoort? En hoe plant je deze boom of struik? Dan kan je vinden via de bomenvinder op de informatie pagina over planten

Als je de juiste boom voor jouw grondsoort hebt gevonden kan je ook nog gaan nadenken over de juiste boom voor jouw streek. Stichting Landschapsbeheer Zeeland raadt de Zwarte Els, Berk, Kardinaalsmuts, Es, Zwarte populier, Zoete Kers, Egelantier, Kraakwilg, Bittere wilg en Lijsterbes aan om te planten. Deze bomen en struiken zijn inheems én streekeigen voor Zeeland. Lees hier alles over streekeigen plantgoed – of bekijk gelijk hier hun streekeigen plantgoed tabel. Bekijk hieronder ook de playlist over het aanplanten van landschapselementen door Landschapsbeheer Zeeland.

Op welke plek kan je goed planten? De provincie heeft hiervoor De Zeeuwse Bosvisie geschreven. Denk bijvoorbeeld aan weidevogel gebieden waar weidsheid belangrijk is. Je kan in de bosvisie, op pagina 48, lezen over welke gebieden weidsheid moet behouden voor de vogels.  Ook kan je deze kaart, gemaakt door de provincie, bekijken: als je links “Natuur” selecteert, staat onderaan een kaart is “bosvisie zoekgebieden” heet.  

Pas bijvoorbeeld ook op het met planten van meidoorn binnen een straal van 500 meter bij fruitgaarden omdat bacterievuur kan optreden. Hierbij is het altijd handig om niet monotoon te planten, maar altijd meer veel verschillende soorten bomen. Dan verspreiden ziektes zich minder snel. Ook is het handig om te controleren of je met bomenkap regels te maken krijgt van de provincie, als je bijvoorbeeld een laan of solitaire boom plant buiten de bebouwde kom. Lees het hele natuurbeleid van de provincie hier

Let op: plant niet zomaar in de openbare ruimte. Controleer altijd of je daar mag planten bij je gemeente. 

LANDSCHAPSELEMENTEN

5 Videos